ÜYELİK SÖZLEŞMESİ

1. Taraflar

İşbu sözleşme "www.denizlipromosyon.net" e-ticaret sitesi üzerinden satış yapan MedyaLiva Bilgisayar Reklam Yazılım ve Promosyon Hizmetleri ile "www.denizlipromosyon.net" e-ticaret sitesine üye olmak isteyen kullanıcı arasında akdedilmektedir.

2. Tanımlar

2.1. Site : www.denizlipromosyon.net isimli alan adından ve bu alan adına bağlı alt alan adlarından oluşan web sitesi.

2.2. Hizmet : Site içerisinde kullanıcıların işbu sözleşme içerisinde tanımlı olan iş ve işlemlerini gerçekleştirmelerini sağlamak amacıyla site tarafından ortaya konulan uygulamalar.

2.3. Satıcı : Siteyi kullanarak satış yapan MedyaLiva Bilgisayar Reklam Yazılım ve Promosyon Hizmetleri

2.4. Kullanıcı : www.denizlipromosyon.net sitesine üye olan ve www.denizlipromosyon.net adresinde sunulan hizmetlerden işbu sözleşmede belirtilen koşullar dahilinde yararlanan gerçek ve tüzel kişiler.

2.5. Alıcı : www.denizlipromosyon.net adresinde sunulan hizmetleri kullanmak suretiyle site ve/veya satıcı tarafından satışa arz edilen mal ve hizmetleri satın alan kullanıcı.

3. Sözleşmenin Konusu ve Kapsamı

3.1. Sözleşmenin konusu; sitede sunulan hizmetlerin, bu hizmetlerden yararlanma şartlarının ve tarafların hak ve yükümlülüklerinin tespit edilmesidir.

3.2. Sözleşmenin kapsamı; işbu sözleşme ile site içerisinde yer alan kullanıma, üyeliğe, hizmetlere ilişkin olarak site/satıcı tarafından yapılmış olan uyarı, yazı ve açıklama gibi beyanları içermektedir.

3.3. Kullanıcı, işbu sözleşme hükümlerini kabul etmekle, site içinde yer alan ve site/satıcı tarafından kullanıma, üyeliğe ve hizmetlere ilişkin olarak açıklanan her türlü beyanı da kabul etmiş olmaktadır.

3.4. Kullanıcı ve site/satıcı, sözleşme kapsamında yer alan beyanlarda belirtilen her türlü hususa uygun olarak davranacağını kabul ve taahhüt eder.

4. Hizmet ve Hizmetin Kapsamı

4.1. Site/satıcı tarafından sunulacak hizmetler, elektronik ortamda mevzuat kapsamında alışveriş imkânının sağlanmasından ibarettir.

4.2. Satıcı, kullanıcıların işbu sözleşme içerisinde tanımlı olan iş ve işlemleri daha etkin şekilde gerçekleştirebilmelerini sağlamak üzere, site hizmetlerinde değişiklikler ve/veya uyarlamalar yapabilir. Satıcı tarafından yapılan bu değişiklikler ve/veya uyarlamalarla ilgili olarak kullanıcıların uymakla yükümlü olduğu kural ve koşullar, Satıcı tarafından, sitede yer almak üzere kullanıcılara duyurulur.

4.3. Satıcı tarafından hizmetlerde yukarıdaki fıkra gereği yapılan değişiklik ve/veya uyarlamalar, kullanıcı tarafından kabul edilmiş sayılır.

5. Hizmetten Faydalanma Şartları

5.1. Üyelik; sitenin ilgili bölümünden kullanıcı olmak isteyen kişi tarafından siteye üye olmak için gerekli kişisel bilgilerinin işlenmesi ve işbu sözleşmenin onaylanması suretiyle kayıt işleminin yaptırılması ile tamamlanır. Üyelik işlemi tamamlanmadan işbu sözleşmede tanımlanan kullanıcı olma hak ve yetkisine sahip olunamaz.

5.2. Siteye üye olabilmek için reşit olmak ve işbu sözleşmenin 6.2.5 veya 7.5.2 maddeleri uyarınca, Satıcı ve/veya site tarafından, geçici olarak üyelikten uzaklaştırılmış veya üyelikten süresiz yasaklanmış olmamak gerekmektedir. Reşit olmayan kişilerin veya yukarıda belirtildiği gibi, işbu sözleşmenin 6.2.5 veya 7.5.2. maddeleri uyarınca, Satıcı ve/veya site tarafından geçici olarak üyelikten uzaklaştırılmış veya üyelikten süresiz yasaklanmış olan kişilerin site kayıt işlemlerini tamamlamış olmaları, site üyesi olmaları sonucunu doğurmayacaktır.

6. Hak ve Yükümlülükler

6.1. Kullanıcının Hak ve Yükümlülükleri

6.1.1. Kullanıcı, üyelik prosedürlerini yerine getirirken, site mal ve hizmetlerinden faydalanırken ve sitedeki mal ve hizmetlerle ilgili herhangi bir işlemi yerine getirirken işbu sözleşme içerisinde yer alan tüm şartlara, sitenin ilgili yerlerinde belirtilen kurallara ve yürürlükteki tüm mevzuata uygun hareket edeceğini, yukarıda belirtilen tüm şart ve kuralları anladığını ve onayladığını kabul eder.

6.1.2. Kullanıcı, kendisine ait gizli/özel/ticari bilgiler hakkında, yürürlükteki mevzuat hükümleri çerçevesinde veya diğer kullanıcılar ile üçüncü şahısların haklarının ihlal edildiğinin iddia edilmesi durumlarında, Satıcının, yetkili resmi makamlar ile yetkili gerçek veya tüzel kişilere açıklamaya yetkili olacağını ve bu sebeple satıcıdan her ne nam altında olursa olsun tazminat talep edilemeyeceğini kabul eder.

6.1.3. Kullanıcıların, site/satıcı tarafından sunulan mal ve hizmetlerden yararlanabilmek amacıyla kullandıkları sisteme erişim araçlarının (kullanıcı ismi, şifre v.b) güvenliği, saklanması, üçüncü kişilerin bilgisinden uzak tutulması, kullanılması durumlarıyla ilgili hususlar tamamen kullanıcıların sorumluluğundadır. Kullanıcıların, sisteme giriş araçlarının güvenliği, saklanması, üçüncü kişilerin bilgisinden uzak tutulması, kullanılması gibi hususlardaki tüm ihmal ve kusurlarından dolayı kullanıcıların ve/ veya üçüncü kişilerin uğradığı veya uğrayabileceği zararlardan, site ve/veya satıcı doğrudan veya dolaylı herhangi bir sorumluluğu yoktur.

6.1.4. Kullanıcılar, satıcının yazılı onayı olmadan işbu sözleşmeyi veya bu sözleşmenin kapsamındaki hak ve yükümlülüklerini kısmen veya tamamen herhangi bir üçüncü kişiye devredemez.

6.1.5. Satıcının sunduğu mal ve hizmetlerden yararlananlar ve siteyi kullananlar, yalnızca hukuka uygun amaçlarla site üzerinde işlem yapabilirler. Kullanıcıların, site dahilinde yaptığı her işlem ve eylemdeki hukuki ve cezai sorumluluk, kendilerine aittir. Her kullanıcı, site/satıcı ve/veya başka bir üçüncü şahsın ayni veya şahsi haklarına, malvarlığına tecavüz teşkil edecek nitelikteki site dahilinde bulunan resimleri, metinleri, görsel ve işitsel imgeleri, video klipleri, dosyaları, veritabanları, katalogları ve listeleri çoğaltmayacağını, kopyalamayacağını, dağıtmayacağını, işlemeyeceğini, gerek bu eylemleri ile gerekse de başka yollarla site ve/veya satıcı ile doğrudan ve/veya dolaylı olarak rekabete girmeyeceğini kabul ve taahhüt etmektedir. Kullanıcıların işbu sözleşme hükümlerine ve hukuka aykırı olarak gerçekleştirdikleri site üzerindeki faaliyetler nedeniyle üçüncü kişilerin uğradıkları veya uğrayabilecekleri zararlardan dolayı site ve/veya satıcı doğrudan ve/veya dolaylı olarak hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

6.1.6. Kullanıcı, satıcı tarafından satış için sergilenen mal/hizmetleri, satıcının belirlediği fiyattan ve satıcı tarafından sunulan ödeme seçeneklerinden her hangi birini tercih etmek suretiyle satın almaya hak kazanır. Kullanıcı, sitede sergilenen herhangi bir ürünü ve sitede ürüne ilişkin olarak sunulan ödeme seçeneklerinden herhangi birini seçmek suretiyle, kullanıcı ile satıcı arasından satış sözleşmesi kurulmuş olur. Kullanıcı, kurulan sözleşme ile, satıcı tarafından ürüne ilişkin olarak yapılan açıklama ile ürün için belirlenmiş satış şartlarını ve usullerini de kabul etmiş sayılır.

6.1.7. Kullanıcı, işbu sözleşmenin 6.1.6. maddesi doğrultusunda satın almaya hak kazandığı ürünlerin bedellerini ödeme yükümlülüğünü, ürüne ilişkin tercih ve kabul ettiği ödeme seçeneği üzerinden yerine getirir.

6.1.8. Kullanıcının ürüne ulaşma hakkı çerçevesinde, alınan mal/hizmetin satıcı tarafından teslim borcunun doğduğu an; siteden kredi kartı ile alımlarda sipariş kadar tutarın bloke edildiği, banka havalesi veya nakit havalesi üzerinden ödemelerde bu havalenin satıcının hesabına ulaştığı, hediye çeki ile (siteden kazandığı puanlar) sipariş kadar puanın kullanıcı hesabından düşüldüğü andır. Kapıdan nakit veya kredi kartı ile ödeme şeklinde ise, sipariş ücretinin ödendiği andır.

6.1.9. Tercih edilen ödeme seçeneği doğrultusunda, kredi kartı ile ödemelerde sipariş kadar tutarın bloke edildiği; banka havalesi veya nakit havalesi üzerinden ödemelerde bu havalenin satıcının hesabına ulaştığı; hediye çeki ile (siteden kazandığı puanlar) ödemelerde, sipariş kadar puanın kullanıcı hesabından düşüldüğü an itibariyle, sipariş, satıcı tarafından işleme alınır. Kapıdan nakit veya kredi kartı ile ödeme şeklinde ise, siparişin kullanıcı tarafından onaylandığı an itibariyle, sipariş, satıcı tarafından işleme alınır.

6.1.10. Mal/hizmet teslim borcunun ifası çerçevesinde, ürün teslimatı; kargo ya da tedarikçi firma veya sitenin sevkiyatçısı tarafından yapılacaktır. Sipariş bilgilendirme mailinin gönderilmesi ile kullanıcının siparişe ulaşacağı zaman aralığı, siparişler tam olarak temin edildiği takdirde, satıcının merkezinin bulunduğu şehir içinden verilen siparişlerde ortalama 3 iş günü, şehir dışından verilen siparişlerde ortalama 5 iş günü arasındadır. Kullanıcının siparişleri bu süreler içinde teslim edilmezse, kullanıcı, sitenin iletişim bölümünde yer alan e-posta veya telefon iletişim imkânları üzerinden satıcıya durumu bildirmelidir.

6.1.11. Mal/hizmet teslim borcunun ifası çerçevesinde, teslim paketinin içinde bulunan ithalatçı tarafından kullanıcı adına kesilen irsaliye veya satıcıya ait irsaliyeli fatura, sipariş edilen ürün ile birlikte alıcıya teslim edilecektir.

6.1.12. Dizgi ve sistem hatalarından meydana gelen yanlışlıklardan site ve/veya satıcı sorumlu değildir. Satın alınmak istenen mal/hizmetin, satıcı stoklarında kalmamış olması ve bu durumun siparişe onay verildikten sonra ortaya çıkması halinde, kullanıcının siparişi, 5 günlük süre içerisinde, sipariş temin edilinceye kadar yürürlükte kalır. Sipariş edilen mal/hizmet, hiçbir şekilde satıcı tarafından temin edilemiyorsa, kullanıcının isteği doğrultusunda, siparişe konu mal/hizmet tutarında başka bir ürün gönderilebilir veya ürünün stoklara girmesi beklenebilir veya sipariş iptal edilebilir. Kullanıcının bu tercihlerden birini 3 gün içinde kullanmaması halinde, sözleşme sona erer ve satıcı, Tüketici Mevzuatı çerçevesinde kullanıcıya, ödemiş olduğu bedel ve borç altına sokan tüm belgeleri teslim eder.

6.1.13. Ürünü teslim almış olmak, taraflar arasındaki satım sözleşmesinin tam ve eksiksiz olarak gerçekleştiğini gösterir. Ürünün, kullanıcı veya onunla aynı konutta yaşayan fertler tarafından teslim alınması halinde de, satım sözleşmesi ifa edilmiş sayılır. Teslim edilen paket açılmış ise, kargoyu teslim alan kişi, durumu teslimata gelen kişiyle tutanak altına aldırmalı, tutanağın bir nüshasını kendisinde muhafaza etmeli ve paketi almamalıdır. Kullanıcı, durumu tespit eden tutanağı 7 günlük süre içerisinde, sitenin iletişim bölümünde yer alan mail-fax iletişim mekanizmaları üzerinden satıcıya göndermelidir. Satıcı, tutanağın kendisine ulaşmasını takip eden 10 günlük süre içinde, kullanıcının siparişini, ek ücret talep etmeden yeniden kullanıcının bildirdiği adrese gönderir.

6.1.14. Kullanıcı, satın aldığı ürünü tahrip etmeden, ilk alım değerini düşürmeden, yıpratmadan, teslim tarihinden itibaren 7 gün içinde teslim etme hakkına sahiptir. Ürünün ayıplı çıkması halinde ise Tüketici Mevzuatı çerçevesinde hareket edilir.

6.1.15. Kullanıcıların, hukuka aykırı olarak ellerinde bulunan başkalarına ait kredi kartları ve/veya banka hesapları kullanmak suretiyle, site üzerinden yaptıkları alış verişlerden, sitenin ve/veya satıcının ilgili üçüncü şahıslara karşı herhangi bir sorumluluğu yoktur ve bu çerçevede siteden ve/veya satıcıdan hiçbir şekilde para iadesi istenemez ve site ve/veya satıcı hakkında hukuki veya cezai herhangi bir işlem uygulanamaz.

6.2. Site/Satıcının Hak ve Yükümlülükleri

6.2.1. Satıcı, sitede sunulan mal ve hizmetleri her zaman değiştirebilme; bilgileri ve içerikleri kullanıcılar da dahil olmak üzere üçüncü kişilerin erişimine kapatabilme ve silme hakkını saklı tutmaktadır. Satıcı, bu hakkını hiçbir bildirimde bulunmadan ve önceden haber vermeden kullanabilir. Kullanıcılar, site ve/veya satıcının talep ettiği değişiklik ve/veya düzeltmeleri ivedi olarak yerine getirmek zorundadırlar. Site/Satıcı tarafından talep edilen değişiklik ve/veya düzeltme istekleri, kullanıcılar tarafından yerine getirilmez veya gerekli görüldüğü takdirde site/satıcı tarafından yerine getirilebilir. Site/Satıcı tarafından talep edilen değişiklik ve/veya düzeltme taleplerinin, kullanıcılar tarafından zamanında yerine getirilmemesi sebebiyle doğan veya doğabilecek zararlardan, hukuki ve cezai sorumluluk tamamen kullanıcılara aittir.

6.2.2. Satıcı, sitede mevcut bulunan bilgilerin doğruluk ve güncelliğini sürekli olarak kontrol eder. Ancak gösterilen bütün çabaya rağmen ilgili bilginin güncel durumu ile sitede yer alan durumu arasında farklılık olabilir. Bu ve bunun gibi teknik ve tipografik hata durumlarında site/satıcı nezdinde herhangi bir hukuki sorumluluk doğmayacaktır.

6.2.3. Satıcı, sitede yer alan üyeliğe ilişkin kullanıcı bilgilerini veya üyenin diğer bilgilerini, kullanıcı güvenliği ile kendi yükümlülüğünü ifa ve/veya bazı istatistiki değerlendirmeler için kullanabilir. Bunları bir veritabanı üzerinde tasnif edip muhafaza edebilir.

6.2.4. Satıcı, sitede sağlanan mal ve hizmetler doğrultusunda kullanıcılar arasında ortaya çıkan uyuşmazlıklarda, arabulucu veya hakem olarak görev almaz.

6.2.5. Satıcı, sitenin işleyişine, genel kurallarına, genel ahlak kurallarına aykırı, siteyi karalayıcı ve satıcı tarafından kabul edilmesi mümkün olmayan mesajları, yorumları istediği zaman ve şekilde erişimden kaldırabilir; satıcı bu mesaj ve yorumları giren kullanıcının üyeliğine herhangi bir ihbar yapmadan geçici veya sürekli son verebilir ve hakkında cezai ve hukuki işlem başlatarak maddi veya manevi tazminat isteyebilir.

6.2.6. Kullanıcılar ve site/satıcı hukuken bağımsız taraflardır. Aralarında ortaklık, temsilcilik veya işçi-işveren ilişkisi yoktur. Bu sözleşmenin onaylanması ve uygulanması sonucunda, ortaklık, temsilcilik veya işçi-işveren ilişkisi doğmaz

7. Diğer Hükümler

7.1. Fikri Mülkiyet Hakları

7.1.1. Sitede bulunan (tasarım, metin, imge, html kodu ve diğer kodlar da dahil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla) tüm elemanlar, (sitenin ve/veya satıcının telif haklarına tabi çalışmalar) satıcıya ait olarak ve/veya satıcı tarafından üçüncü bir kişiden alınan lisans hakkı altında kullanılmaktadır. Kullanıcılar, site/satıcının mal ve hizmetlerini, site/satıcının bilgilerini ve site/satıcının telif haklarına tabi çalışmalarını yeniden satamaz, paylaşamaz, dağıtamaz, sergileyemez veya başkasının site/satıcının mal ve hizmetlerine erişmesine veya kullanmasına izin veremez, aksi takdirde lisans verenler de dahil üçüncü kişilerin uğradıkları zararlardan dolayı site/satıcıdan talep edilen tazminat miktarını, mahkeme masrafları ve avukatlık ücreti de dahil olmak üzere karşılamakla yükümlü olacaklardır. Kullanıcılar, site/satıcının telif haklarına tabi çalışmalarını çoğaltamaz, dağıtamaz veya bunların türevi olan çalışmalar yapamaz veya hazırlayamaz.

7.1.2. Satıcının, site üzerinden verdiği hizmetleri, bilgileri, telif haklarına tabi çalışmaları, ticari markaları, sitenin ticari görünümü veya site vasıtasıyla sahip olunan her tür maddi ve fikri mülkiyet hakları da dahil tüm malvarlığı, ayni ve şahsi hak, ticari bilgi ve know-how'a yönelik tüm hakları saklıdır.

7.2. Sözleşme Değişiklikleri

7.2.1. Satıcı, tamamen kendi takdirine bağlı ve tek taraflı olarak, uygun göreceği herhangi bir zamanda, sitede ilan etmek suretiyle, işbu sözleşmede değişiklikler ve/veya uyarlamalar yapabilir. İşbu sözleşmenin değişen hükümleri, ilan edildikleri tarihte geçerlilik kazanacak, geri kalan hükümler aynen yürürlükte kalarak hüküm ve sonuçlarını doğurmaya devam edecektir.

7.2.2. Satıcı tarafından işbu sözleşmede yapılan değişiklikler/uyarlamalar, site üzerinden kullanıcılara duyurulur. Satıcı tarafından işbu sözleşmede yapılan değişiklik ve/veya uyarlamalar, kullanıcı tarafından kabul edilmiş sayılır.

7.2.3. İşbu sözleşme, kullanıcının tek taraflı beyanları ile değiştirilemez.

7.3. Mücbir Sebepler

7.3.1. Hukuken mücbir sebep sayılan bütün durumlarda, satıcı tarafından, işbu sözleşme ile belirlenen edimlerinden herhangi birini geç veya eksik, gereği gibi ifa etmeme veya hiç ifa etmeme halleri, sözleşmeyi gereği gibi veya hiç ifa etmeme hukuki nitelendirmesi içerisinde görülemeyecektir. Bu haller sebebiyle herhangi bir hukuki sorumluluk söz konusu olmayacak, herhangi bir tazminat talebi dile getirilemeyecektir.

7.3.2. "Mücbir sebep" terimi, doğal afet, isyan, savaş, grev, iletişim sorunları, altyapı ve internet arızaları, elektrik kesintisi ve kötü hava koşulları da dahil, kanuni hükümlerle korunan bütün sebepler olup fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla meşhur ve maruf olaylar dahil olmak üzere öngörülmeyen, ilgili tarafın makul kontrolü haricinde ve site/satıcının gerekli özeni göstermesine rağmen önleyemediği kaçınılmaz olaylar olarak yorumlanacaktır.

7.4. Uygulanacak Hukuk ve Yetki

İşbu sözleşmenin uygulanmasında, yorumlanmasında ve bu sözleşme dahilinde doğan hukuki ilişkilerin yönetiminde Türk Hukuku uygulanacaktır. İşbu sözleşmeden dolayı doğan veya doğabilecek her türlü ihtilafın halinde Merkez Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

7.5. Sözleşmenin Feshi

7.5.1. İşbu sözleşme kullanıcı, siteye üye olduğu sürece yürürlükte kalacak ve taraflar arası hüküm ve sonuçlarını doğurmaya devam edecek, kullanıcının üyelik süresinin dolması veya geçici veya kalıcı olarak üyeliğinin durdurulması hallerinde sona ermiş sayılacaktır.

7.5.2. Satıcı, kullanıcıların işbu sözleşme, ekleri, site içinde yer alan kullanıma, üyeliğe, mal ve hizmetlere ilişkin benzeri kuralları ihlal etmeleri durumunda ve özellikle aşağıda sayılan hallerde sözleşmeyi tek taraflı olarak feshedebilecek ve kullanıcılar fesih sebebiyle site/satıcının uğradığı tüm zararları tazmin etmekle yükümlü olacaktır:

a. Kullanıcıların, herhangi bir yöntem kullanarak sitenin işleyişini manipüle edecek davranışlarda bulunması

b. Kullanıcının kendisi için oluşturulmuş kullanıcı profilini başkasına devretmesi veya kullanıma açması

c. Kullanıcının üçüncü kişilerin haklarına tecavüz eden ve/veya etme tehlikesi bulunan fiillerde bulunması

d. Kullanıcıların izinsiz aldıkları başkalarına ait kredi kartlarını ve/veya hesapların site üzerinde ki alışverişlerde kullanılması

7.6. Sözleşmenin Başlangıcı

7.6.1. İşbu "Üyelik Sözleşmesi", elektronik ortam üzerinden kullanıcı tarafından onaylanması anı itibariyle akdedilmiş kabul edilir.

7.6.2. İşbu sözleşme, 7.6.1’de belirtilen söz konusu onaylama anından itibaren hükümlerini doğurur.

 

Kullanıcı, siteye üye olarak, işbu sözleşmenin tamamını okuduğunu, içeriğini bütünü ile anladığını ve tüm hükümlerini onayladığını kabul, beyan ve taahhüt eder.